17 Haziran 2016 Cuma

Köpekler Hakkında Genel Bilgi

İnsanların köpek alırken yapmış oldukları en sık hata ve hatalar zinciri köpek almadan önce yapılmakta unutulmamalı ki bu konuda yapılan bir çok hata hep köpek almadan önce yapılır Bu olumsuzlukları yok etmek için iyice düşünüp öyle karar verilmelidir Çünkü alınan şey bir canlıdır ve ilgi ister Bu ilgiyi nasıl tesis etmeliyiz? Köpekler en çok ilgi ve sevgiye muhtaçtır Bu olamazsa olmaz bir durumdur Bu nedenle kendimize bazı sorular sorup öyle köpek almalıyızAksi taktirde mutsuz ve huysuz bir şekilde büyüyecek bir canlı sahibi olup üzülürüz. Köpek almadan önce kendimize şu soruları sorup gayet samimi cevaplar vermeliyiz.KÖPEK ALMADAN ÖNCE
İnsan tarafından evcilleştirilen ilk köpek bir kurt idi Dünyanın pek çok bölgesinde evcilleştirmenin tarihi muhtemelen on iki yüzyıl öncesine uzanır Idaho'daki Beaverhead Dağları'nda Avrupa Asya ve Kolombiya'da hepsi aynı döneme ait bulgulara rastlanmıştır. İnsan ile köpek arasındaki dostluk tarihte görülen en eski ve en uzun süreli dostluklardan biridir Hayatın bütün iniş çıkışlarında barışta ve savaşta sefalette ve zenginlikte sanat avcılık savunma spor arkadaşlık ve bilimsel buluşlarda köpek daima insana eşlik etmiştir.

Yakınlarda bir İngiliz filozofu köpeğin "insanlığın şerefli bir parçası" olarak anılmayı hak ettiğini belirtmiştirAfrika'da yazılı tarihin başlangıcından beri köpeklerin bulunduğu bilinmektedir Yerli köpek soylarından varlığını sürdüren basenji ekvator bölgelerindeki Pigmeler tarafından günümüzde de beslenmektedir. Aynı genel köpek tiplerine yeryüzünün hemen her yerinde rastlanmakla birlikte fiziksel yapılan ve davranış özellikleri birbirine çok benzeyen birçok tip ortadan kalkmış eski soyların çoğu ya tümüyle yok olmuş ya da büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır.

Ama Eski Mısırlıların kutsal saydığı köpek salukiye Babil ve Hitit sanatında kullanılan köpek figürleri Kangal çoban köpeğine benzer. Aralarındaki önemli biçim renk ve desen farklarına karşın tüm evcil köpekler Canis familiaris türündendir ve günümüzdeki 200'ü aşkın soy tümüyle insanlar tarafından seçmeye dayalı ıslah yöntemiyle ortaya çıkan tiplerin kendi içinde üretilmesi sonucu ortaya çıkmıştır Kurtlarda görüldüğü gibi köpeklerde de toplu halde yaşama ve sürü önderini izleme güdüsü çok güçlüdür Bu duygu köpeklerin insanlara yönelmesinde önemli bir rol oynar İnsanların beslemekten hoşlandığı evcil hayvanlardan olan kedinin tersine köpek bağımsız ve yabanıl bir yaşama kolay kolay aşamaz Sürü içinde yaşamaya ve sürü önderinin koruyuculuğuna büyük gereksinim gösterir Bakımını üstlenen insan da gerçekte sürü önderinin yerini alan bir unsurdurAvustralya'da evcil köpekten farklı bir tür olan dingo bulunur Yabanıl bir hayvan olan dingo bazen yarı evcilleşmiş biçimde Yerli köylerinde yaşar.

Dingonun ataları büyük olasılıkla birkaç bin yıl önce ilk göçmenler tarafından Avustralya'ya getirilmiş ve bu hayvanlar sonradan yabanıllaşmıştırEldeki kanıtlar evcil köpeğin büyük bir hızla her iki yarıküreye ve tropik iklimlerden kutup bölgelerine kadar tüm yeryüzüne yayıldığını göstermektedir Avrupalılar Kuzey Amerika'ya ayak bastıklarında kendi köpeklerini de oraya götürdüler Ama tüm Yerli kabilelerinde zaten köpek beslenmekteydi O sıralardaKuzey ve Güney Amerika'da en azından 20 köpek soyu bulunuyordu Meksika tüysüz köpekleri ve Eskimo köpekleri dışında bunlardan çoğu yok olmuşturBelki de yiyecek artıkları bulmak amacıyla yerleşim alanları çevresinde dolaşan ve yaklaşan tehlikelere karşı insanları uyararak güven duygusu yaratan bu hayvanlar ile insanlar arasında yavaş yavaş gelişen bir ilişki doğmuşturKöpek evcilleştirilmeye başladıktan sonra onu yabanıl akrabalarından ayıracak bazı özellikler oluşmaya başlamıştır Yukarı kıvrık kuyruk biçiminin olasılıkla ilk köpek soyuna kadar inmesi bütün köpek tiplerinin ortak bir atadan geldiği görüşünü güçlendirmektedir.

Köpeğin ayırt edici özelliklerinden biri de kurdunkilerden daha küçük ve daha güçsüz diş yapısıdır Anlaşıldığı kadarıyla başlangıçta daha küçük yapılı daha küçük dişli ve dolayısıyla eğitilmesi ve denetlenmesi daha kolay olan hayvanlara yönelik bir yapay seçme uygulanmıştır.

Carnivora (etçilller ) takımının Canidae ( köpekgiller ) familyasından olan köpek evcilleştirilmiş ilk hayvandır12-14 bin yıl önce Avrasya?da ortaya çıkmış, insanlarla ilişkisi en azından 10 bin yıl önce başlamıştırKöpekgillerin soyağacı ise 40 milyon yıl önce yaşamış Miacisis dene etçil memeliye kadar uzanırOnu izleyen Cynodictus ve Hesperocyn cinsleri ilkel birer köpek sayılırsa da birçok etçilin ortak atası olabilecek yapısal özellikler taşırlar Daha sonra ortaya çıkan Tomarctus cinsi ise büyük olasılıkla tilkikurtçakal ve köpeğin atasıdır

Köpek ise çeşitli uzmanlar tarafından doğrudan atası sayılan çakal ve kurtla birlikte Canis cinsine yerleştirilir Evcilleştirilen köpeğin atası olmaya en yakın aday eskiden bütün AvrupaAsyaKuzey Amerika?da yaşayan ve çok çeşitli alt türleri bulunan bozkurt'tur Kuzey enlemlerde yaşayan kurtlar güneydekilerden çok daha iri olduğundan köpeklerin orta ya da güney enlemlerde yaşayan daha küçük yapılı bir alttürün soyundan geldiği sanılmaktadır.

Bu özelliği taşıyan alttürlerden biri Hindistan' da yaşarken bir başkası da eskiden Çin'de yaşamıştır Çakal ise Asya'nın güneybatı Avrupa'nın güneydoğu kesimleri ile Afrika'yı içine alan coğrafi bir dağılım gösterir.

1 yorum: